Hõbeküüliku tumedus

Meile on tihti helistatud ja küsitud hõbeküülikute tumeduse kohta, millist soetada ja millist mitte. Toon siinkohal välja, et suurel heledal hõbeküülikul esineb kolm erinevat tumedusastet: light (L), medium (M) ja dark (D). Neist kolmest on kõige ideaalsem just medium tumedus. Allpool seletan lahti kõigi kolme positiivsed ja negatiivsed pooled, sest olenevalt loomadest, võib teil neid kõiki vaja minna ja ära põlata ei maksaks neist kedagi.

Vasakult paremale: light, medium, dark,
Vasakult paremale: light, medium, dark, foto: C. Anderson

Kui teil on farmis dark tumedusega isendid, siis, et saada medium tumedusega isendeid, mis on kõige ideaalsemad ja ihaldatumad, siis tuleb seda tumedat paaritada light tumeduse isendiga.  Pesakond on reeglina kõik medium tumedusega, aga aegajalt on ka mõni tumedam või heledam sees, oleneb sellest, millist geenikombinatsiooni mõlemad vanemad endaga kannavad.

Kui nüüd arvata, et siis kõige mõttekam on endale soetada ainult medium tumedusega isendid, et medium + medium =  medium. Siis siinkohal pean ütlema, et te eksite. Medium + medium annab vahest ka nii light kui ka dark tumedusega isendeid, sest kust mujalt need kaks teistsugust tumedust ikka alguse said. Nagu alati pole olemas head ilma halvata. Kui hoida farmis ainult light isendeid, siis on üsna suur oht see, et loomad lähevad liiga heledaks, mis ei ole hea. Väliselt tunduvad nad igati väga ilusad, aga probleem tekib aluskarva värvusega, mis muutub liiga heledaks või kohati lausa valgeks ning on aretuses suureks miinuseks. Seega parim viis hoida farmis sellist keskmise tooniga isendeid, on panna omavahel kokku medium + lihgt, see kooslus hoiab värvuse 99,99% juures mediumilähedase, kas siis veidi heledam medium või veidi tumedam medium, aga medium.

Kui aga paaritada omavahel dark + medium = dark ja medium, vahest harvem ka light isendeid. Aga mitte kunagi ei tohiks kokku viima dark + dark tumedusega isendeid, sest nende tulemusel saate kõik dark isendid, kes on eelmiselt põlvkonnast tumedamad ja võib juhtuda, et saate päris musta isendi mõne üksiku hõbedase pärlendusega, lisaks muutub kahe tumeda isendi paaritamisel aluskarva toon pruunikaks ning annab üldisele toonile “roostes” ilme. Samas, kui on farmis kõik heledad isendid ja mõni üksik medium ning need annavad ka heledamaid medium´e, siis on kõige targem võtta juurde üks tumedam isend, kes selle vea parandab.

Foto: C. Anderson. Tume aluskarv
Foto: C. Anderson. Tume aluskarv

Tume aluskarv on liiga sinine ning sellel on ära kadunud loomulik karvaring, mis on selle tõu ja värvuse juures väga vajalik. Karvatipud sulanduvad aluskarva põhjavärvusega ning ei tule väga esile.

Foto: C. Anderson, hele aluskarv
Foto: C. Anderson, hele aluskarv

Sellel fotol on hele aluskarv, mis on jällegi liiga hele, ja karvatippude hõbesus sulandub üldise põhjaga.

Foto: C. Anderson, medium aluskarv
Foto: C. Anderson, medium aluskarv

Medium aluskarva juures on näha loomulik karvaring, aluskarv on parajalt tume ning karvatipud on selgelt eristatava hõbedase tipuga.

Seega, milliseid isendeid võtta, oleneb täpselt indiduaalse farmi vajadustest. Sama kehtib nii loodusliku/punase hõbeküüliku kohta, kui ka teiste värvuste kohta, milles on esindatud kolm tumedusastet: näiteks sooblid (pruunid või sinised) siamese sable, siamese smoke pearl, chinchilla, sable point jt.

Veel sarnaseid:

Lisa kommentaar

Posts Protect Plugin by http://blog.muffs.ru